Liquid`John Takeuchi
Name: Ryota Takeuchi Age: Unknown Country: Japan